เราต้องการให้ท่านเข้าใจว่าเราเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างไรบ้าง (ตามรายละเอียดด้านล่างนี้)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมทางเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยเราหรือบริษัทในเครือของเรา ซึ่งท่านเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ (“เว็บไซต์”) ผ่านซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นที่เราจัดให้เข้าใช้หรือผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ (“แอพ”) ผ่านเพจสังคมออนไลน์และแอพ ถ้ามี ผ่านข้อความทางอีเมลที่เป็นรูปแบบ HTML ซึ่งเราส่งให้แก่ท่านและลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนผ่านทางการติดต่อแบบออฟไลน์ที่ท่านมีขึ้นกับเรา ซึ่งกำหนดขึ้นตามกฎหมาย (โดยจะเรียกเว็บไซต์ แอพ เพจสังคมออนไลน์และการติดต่อแบบออฟไลน์รวมกันว่า “บริการ” ) ทั้งนี้โดยการใช้บริการเหล่านี้ ท่านตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว” คือข้อมูลที่บ่งชี้ว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่บ่งชี้ตัวตนได้ ซึ่งได้แก่ :

 • ชื่อ
 • ที่อยู่ไปรษณีย์ (รวมถึงใบแจ้งชำระเงินและที่อยู่จัดส่งสินค้า)
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขบัญชีสื่อสังคมออนไลน์
 • วันเกิด
 • เพศ

การเก็บข้อมูลส่วนตัว

เราและผู้ให้บริการของเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ :

 • ผ่านทางบริการ : เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวผ่านบริการ เช่น เมื่อท่านสมัครรับจดหมายข่าวหรือสั่งซื้อสินค้า
 • ออฟไลน์ : เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวจากท่านแบบออฟไลน์ เช่น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมร้านค้าของเรา เข้าร่วมในงานแสดงสินค้าของเรา สั่งสินค้าทางโทรศัพท์หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 • จากแหล่งอื่น : เราจะได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านจากแหล่งอื่น เช่น บริษัทในเครือของเรา ฐานข้อมูลสาธารณะ หุ้นส่วนการตลาด แพลทฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (รวมถึงจากผู้คนที่เป็นเพื่อนของท่านหรือที่เกี่ยวข้องในลักษณะอื่น) และจากบุคคลอื่น ๆ นอกจากนี้ ถ้าท่านเลือกเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีเว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านจะถูกแชร์กับเรา ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนตัวรวมอยู่ด้วย โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลประจำตัวของท่านหรือข้อมูลประจำตัวของเพื่อน ๆ ของท่าน

เราอาจใช้บริการในการชำระเงินของบุคคลอื่นเพื่อดำเนินขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านบริการ ถ้าท่านประสงค์จะจ่ายเงินผ่านบริการ บุคคลภายนอกอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ ไม่ใช่เรา และจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว แทนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราไม่ได้ควบคุมดูแลและจะไม่รับผิดชอบการเก็บ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว

ถ้าท่านส่งข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นให้แก่เราหรือให้แก่ผู้ให้บริการของเราอันเกี่ยวข้องกับบริการ ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจในการกระทำสิ่งดังกล่าวและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวอย่างไรบ้าง

เราและผู้ให้บริการของเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัว :

 • เพื่อตอบข้อซักถามของท่านและทำตามคำร้องขอของท่าน เช่น ทำรายการของท่านและให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน
 • ส่งข้อมูลการดำเนินงานให้แก่ท่าน เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบาย ตลอดจนการติดต่อเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์
 • สร้างประสบการณ์เฉพาะตัวให้แก่ท่านในการใช้บริการโดยนำเสนอสินค้าและข้อเสนออื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับท่านและสร้างความสะดวกในการใช้งานเพื่อการแชร์สู่สังคม
 • ช่วยให้ท่านเข้าร่วมในการชิงโชค การแข่งขันและโปรโมชั่นที่คล้ายกันและบริหารกิจกรรมเหล่านี้ บางส่วนในกิจกรรมนี้มีกฎเพิ่มเติมที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 • เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจของเรา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ไข การตรวจสอบการทุจริตและการป้องกัน การพัฒนาสินค้าใหม่ การส่งเสริม การปรับปรุงหรือการดัดแปลงบริการของเรา การบ่งชี้แนวโน้มการใช้ การพิจารณากำหนดประสิทธิภาพของแผนโปรโมชั่นของเราและการเปิดและขยายกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน :

 • ให้แก่บริษัทในเครือของเราเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • ให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกของเรา ซึ่งให้บริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ โฮสติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการจ่ายเงิน การดำเนินตามการสั่งสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง บริการลูกค้า การส่งอีเมล บริการตรวจสอบและบริการอื่น
 • ให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นส่งการติดต่อเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดมายังท่าน โดยสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเลือก ถ้าท่านได้เลือกไว้ในการแชร์สิ่งดังกล่าว
 • ให้แก่สปอนเซอร์ภายนอกในการชิงโชค การแข่งขันและโปรโมชั่นที่คล้ายกัน
 • โดยท่าน ทางบอร์ดข่าวสาร การแชท หน้าโปรไฟล์และบล็อกและบริการอื่น ๆ ที่ท่านสามารถลงประกาศข้อมูลและเนื้อหาได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพจสื่อสังคมออนไลน์) โปรดทราบว่าข้อมูลที่ท่านลงประกาศหรือเปิดเผยผ่านบริการเหล่านี้จะกลายเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปและอาจเป็นที่ทราบของผู้ใช้รายอื่นและสาธารณชนทั่วไปด้วย
 • ให้แก่เพื่อนของท่านที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ให้แก่ผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นและให้แก่ผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน เกี่ยวกับกิจกรรมการแชร์สู่สังคมของท่าน เมื่อเชื่อมต่อกับบัญชีบริการของท่านและบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ท่านอนุญาตให้เราแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านและท่านเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลที่เราแชร์จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

การใช้และการเปิดเผยอื่น ๆ

นอกจากนี้ เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่เราเห็นจำเป็นหรือเหมาะสม : (ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่ท่านอยู่อาศัยด้วย เพื่อตอบข้อเรียกร้องจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานนอกประเทศที่ท่านอยู่อาศัยด้วย เพื่อร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายหรือเพื่อเหตุผลทางกฎหมายอย่างอื่น (ข) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ (ค) เพื่อปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือของเรา ท่านหรือคน อื่น ๆ

นอกจากนี้ เราอาจใช้ เปิดเผยหรือส่งข้อมูลของท่านให้บุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การควบบริษัท การขาย การร่วมค้า การมอบโอนสิทธิ์ การโอนหรือการจำหน่ายจ่ายโอนอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ สินทรัพย์หรือหุ้นทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา (รวมถึงในการดำเนินคดีล้มละลายหรือที่คล้ายกัน)

เรายังอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมมาผ่านบริการลักษณะอื่นอีกด้วย เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

ข้อมูลอื่น

ข้อมูลอื่น” คือข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของท่านหรือไม่เกี่ยวกับตัวตนของบุคคลโดยตรง เช่น :

 • ข้อมูลเบราเซอร์และอุปกรณ์
 • ข้อมูลการใช้แอพ
 • ข้อมูลที่เก็บผ่าน cookies, pixel tags และเทคโนโลยีอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางประชากรศาสตร์และข้อมูลอื่นที่ท่านให้ไว้ ซึ่งไม่ได้เปิดเผยอัตลักษณ์ของท่าน
 • ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาในลักษณะที่ไม่ได้เผยอัตลักษณ์ของท่านต่อไปแล้ว

ถ้าเราจำเป็นต้องถือว่าข้อมูลอื่น เป็นข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมายที่มีอยู่ กรณีดังกล่าวเราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  เพื่อจุดประสงค์ที่เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ดังมีรายละเอียดในนโยบายนี้

การเก็บข้อมูลอย่างอื่น

เราและผู้ให้บริการของเราอาจเก็บข้อมูลอื่นในลักษณะต่าง ๆ อันได้แก่ :

 • ผ่านเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน : เบราเซอร์ส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลบางอย่างไว้หรือเก็บผ่านอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ Media Access Control (MAC) ประเภทคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Macintosh) ความคมชัดของหน้าจอ ชื่อและรุ่นระบบปฏิบัติการ ผู้ผลิตและรุ่นอุปกรณ์ ภาษา ประเภทและเวอร์ชั่นอินเตอร์เน็ต เบราเซอร์และชื่อและเวอร์ชั่นของบริการ (เช่น แอพ) ที่ท่านใช้อยู่ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริการใช้การได้โดยเหมาะสม
 • ผ่านการใช้แอพของท่าน ถ้ามี : เมื่อท่านดาวน์โหลดและใช้แอพ เราและผู้ให้บริการของเราจะติดตามและเก็บข้อมูลการใช้แอพ เช่น วันที่และเวลาที่แอพบนอุปกรณ์ของท่านเข้าถึงบริการของเราและข้อมูลและไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดไปยังแอพ โดยอาศัยตามหมายเลขอุปกรณ์ของท่าน

การใช้ cookies : cookies เป็นส่วนของข้อมูลที่เก็บโดยตรงบนคอมพิวเตอร์ที่ท่านกำลังใช้อยู่ cookies ช่วยให้เราเก็บข้อมูลได้ เช่น ประเภทเบราเซอร์ เวลาที่ใช้ไปในบริการ เพจที่เข้าชม ภาษาที่เลือกใช้ ตำแหน่งของไซต์และข้อมูลจราจรที่ไม่ระบุตัวตนอื่น ๆ เราและผู้ให้บริการของเราจะใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการนำทาง แสดงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสร้าง ประสบการณ์ที่เหมาะสำหรับท่าน นอกจากนี้ เราจะรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อปรับปรุงการออกแบบและฟังก์ชั่นการทำงานอย่างต่อเนื่อง เข้าใจวิธีใช้และช่วยให้เราแก้ไขปัญหาสิ่งดังกล่าวได้ นอกจากนี้ cookies ยังช่วยให้เราเลือกได้ว่าโฆษณาหรือข้อเสนอใดที่ดึงดูดใจท่านมากที่สุดและแสดงโฆษณานั้นไว้ในขณะที่ท่านเข้าใช้บริการ เรายังอาจใช้ cookies หรือเทคโนโลยีอื่นในการโฆษณาออนไลน์เพื่อติดตามการตอบสนองต่อโฆษณาของเราอีกด้วย เราจะไม่ตอบสนองในการค้นหาสัญญาณที่ป้องกันการติดตามในเวลานี้

ถ้าท่านไม่ต้องการให้เก็บข้อมูลผ่านการใช้ cookies เบราเซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านสามารถปฏิเสธ cookies ได้โดยอัตโนมัติหรือสามารถปฏิเสธหรือยอมรับ cookies บางอย่าง (หรือ cookies ต่าง ๆ) จากบางเว็บไซต์ได้  ท่านยังสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่ยอมรับ cookies ท่านอาจพบความไม่สะดวกในการใช้บริการได้ ท่านอาจไม่รับโฆษณาหรือข้อเสนออื่นจากเราที่เกี่ยวกับความสนใจและความต้องการของท่านได้ด้วย

 • การใช้ pixel tags และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน : pixel tags (หรือที่รู้จักกันว่าเป็น web beacons และ clear GIFs) อาจใช้เพื่อติดตามการดำเนินการของผู้ใช้บริการ (รวมถึงผู้รับอีเมล) วัดความสำเร็จของแผนการตลาดและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการและอัตราการตอบรับ

เราจะใช้บริการ Google Analytics ซึ่งใช้ cookies และเทคโนโลยีที่คล้ายกันในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการและรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมและแนวโน้ม บริการนี้ยังอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์  แอพและแหล่งออนไลน์อื่น ท่านสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของ Google ได้โดยเข้าไปที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ และเลือกสิ่งดังกล่าวโดยดาวน์โหลด Google Analytics opt-out browser add-on ซึ่งมีอยู่ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 • IP Address : IP address ของท่านคือหมายเลขคอมพิวเตอร์ของท่านที่ได้รับโดยอัตโนมัติจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน (ISP) โดยที่ IP address จะถูกบ่งชี้และล็อกโดยอัตโนมัติใน server log file ของเราเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าสู่บริการ พร้อมทั้งเวลาในการเข้าชมและเพจที่ได้เข้าชม การเก็บ IP address เป็นหลักปฏิบัติมาตรฐานและเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นและบริการอื่น ๆ จำนวนมากจะทำโดยอัตโนมัติ เราใช้ IP address เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น คำนวณระดับการใช้ วินิจฉัยปัญหาเซิร์ฟเวอร์และบริหารการบริการ นอกจากนี้ เรายังทราบตำแหน่งของท่านจาก IP address อีกด้วย
 • ตำแหน่งทางกายภาพ/ตำแหน่งไซต์ : เราจะเก็บตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ของท่าน ตัวอย่างเช่น  การใช้ดาวเทียม เสาสัญญาโทรศัพท์มือถือหรือสัญญาณ WiFi เราจะใช้ตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้บริการและเนื้อหาโดยอาศัยตำแหน่งส่วนตัว นอกจากนี้ เรายังแชร์ตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ของท่าน ผสมผสานกับข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ท่านเข้าดูและข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวมไว้ เพื่อให้แก่หุ้นส่วนทางการตลาดของเราเพื่อให้พวกเขาสามารถให้บริการเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้นและเรียนรู้ประสิทธิภาพของแผนการโฆษณา ในบางกรณี ท่านอาจอนุญาตหรือปฏิเสธการใช้และ/หรือการแชร์ตำแหน่งอุปกรณ์ของท่าน แต่ถ้าหากท่านทำเช่นนั้น เราและ/หรือหุ้นส่วนทางการตลาดของเราอาจไม่สามารถให้บริการและเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของท่านได้

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลอื่น

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่นเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ยกเว้นกรณีที่เราจำเป็นต้องกระทำอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี เราอาจนำข้อมูลอื่นรวมเข้ากับข้อมูลส่วนตัว กรณีดังกล่าว เราจะถือว่าข้อมูลที่นำมารวมเข้าด้วยกันเป็นข้อมูลส่วนตัว ตราบเท่าที่นำมารวมกันอยู่

บริการจากบุคคลภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้เป็นการจัดการปัญหาและเราจะไม่รับผิดชอบความเป็นส่วนตัว ข้อมูลหรือหลักปฏิบัติอย่างอื่นของบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลภายนอกที่เปิดดำเนินการเว็บไซต์หรือบริการที่ลิงค์ไปยังบริการ การนำลิงค์มารวมในบริการไม่ได้มีนัยแสดงว่าเราหรือบริษัทในเครือของเราให้การรับรองไซต์หรือบริการที่ลิงค์ไว้

นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดชอบนโยบายหรือหลักปฏิบัติขององค์กรอื่นในการเก็บ การใช้ การเปิดเผยหรือการข้อมูล เช่น Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM หรือผู้พัฒนาแอพ ผู้ให้บริการแอพ ผู้ให้บริการแพลทฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สายหรือผู้ผลิตอุปกรณ์อื่น ๆ  รวมถึงที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ท่านเปิดเผยต่อองค์กรผ่านทางหรือที่เกี่ยวกับแอพหรือเพจสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

การโฆษณาของบุคคลภายนอก

เราอาจใช้บริการโฆษณาจากบริษัทโฆษณาภายนอกเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจเป็นสิ่งที่ท่านสนใจ เมื่อท่านเข้าใช้บริการและเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์อื่นโดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการของท่านและเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์อย่างอื่นบนอุปกรณ์ของท่าน ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทเหล่านี้อาจวางหรือยอมรับเฉพาะ cookie ที่เป็นเอกลักษณ์บนเบราเซอร์ของท่าน (รวมถึงผ่านทางการใช้ pixel tags) นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวยังอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ พร้อมทั้งข้อมูลที่เก็บไว้เกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์ของท่านเพื่อจดจำท่านผ่านอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือและ แล็ปท็อป ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัตินี้และเรียนรู้วิธีเลือกสิ่งดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเบราเซอร์เคลื่อนที่บนอุปกรณ์เฉพาะที่ท่านจะเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp และ http://www.aboutads.info/ ท่านอาจดาวน์โหลดแอพ AppChoices ได้ที่ www.aboutads.info/appchoices เพื่อเลือกแอพสำหรับโทรศัพท์มือถือ

การรักษาความปลอดภัย

เราจะใช้มาตรการทางองค์กร เทคนิคหรือการบริหารอันเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวภายในองค์กรของเรา นับเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่อาจรับประกันว่าระบบการส่งหรือเก็บรักษาข้อมูลมีความปลอดภัย 100 % ถ้าท่านมีเหตุผลให้เชื่อว่าการติดต่อที่ท่านมีต่อเราไม่ปลอดภัยต่อไปแล้ว โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีตามข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่างนี้

ทางเลือกและการเข้าถึง

ทางเลือกของท่านในการให้เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เรามีทางเลือกให้ท่านในการให้เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด โดยท่านอาจเลือกหยุด :

 • รับการติดต่อทางอินเตอร์เน็ตจากเรา : ถ้าท่านไม่ต้องการรับอีเมลเกี่ยวกับการตลาดจากเราแล้ว ท่านอาจเลือก : ลิงค์เลิกรับข่าวสารต่อไปนี้ในการติดต่อทางการตลาดและโดยติดต่อเราที่ iskullclub@gmail.com ในทำนองเดียวกัน ในการเลิกรับข้อความทาง SMS ท่านจะต้องส่งอีเมลไปยัง iskullclub@gmail.com เพื่อเลิกรับการติดต่อข้อความทาง SMS
 • แชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทในเครือเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดโดยตรง : ถ้าท่านต้องการให้เราหยุดแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทในเครือเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด ท่านอาจเลือกเลิกการแชร์นี้โดย : ติดต่อเราได้ iskullclub@gmail.com

เราจะพยายามทำตามคำร้องขอจากท่านโดยเร็วที่สุด โปรดทราบว่าถ้าท่านเลือกหยุดรับอีเมลที่เกี่ยวกับการตลาด เราอาจยังส่งข้อความด้านการบริหารงานที่สำคัญให้ ซึ่งท่านไม่สามารถเลิกรับได้

วิธีที่ท่านสามารถเข้าถึง เปลี่ยนแปลงหรือระงับข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ถ้าท่านต้องการตรวจทาน แก้ไข อัพเดท ระงับ /จำกัดหรือลบข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราก่อนหน้านี้ หรือถ้าท่านต้องการส่งข้อมูลส่วนตัวให้บริษัทอื่น (เฉพาะในส่วนกฎหมายอนุญาตให้ท่านโอนย้ายข้อมูล) ท่านอาจติดต่อเราที่ iskullclub@gmail.com หรือโทรศัพท์ติดต่อเราได้ที่ 089-765-6903

ในคำร้องขอของท่านนั้น โปรดระบุให้ชัดเจนว่าข้อมูลส่วนตัวใดที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าท่านต้องการให้ระงับข้อมูลส่วนตัวของท่านจากฐานข้อมูลของเราหรือแจ้งให้เราทราบว่าท่านต้องการจำกัดสิ่งใดในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องท่าน เราจะดำเนินตามคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลที่ท่านใช้ส่ง คำร้องขอของท่านมายังเรา และเราอาจต้องตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของท่านก่อนดำเนินตามคำร้องขอดังกล่าว  เราจะพยายามทำตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุด

โปรดทราบว่าเราอาจต้องเก็บข้อมูลบางอย่างไว้เพื่อเก็บบันทึกและ/หรือดำเนินรายการที่ท่านได